İŞKUR VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI DANIŞMANLIĞI

  • Çalışanlara  (işçilere) İş kanunu ve işsizlik sigortası kanunu kapsamında İŞKUR mevzuatı ile tanınan haklarının tespiti  işsizlik ödeneği , koşulları ,  süresi ve miktarı uyuşmazlıkları ,kısa çalışma ödeneği uygulamaları , ücretsiz izin uygulamaları  ve doğan uyuşmazlıklar ,  çalışma hayatındaki hak ihlallerine karşı başvuru yöntemleri, hak arama yollarının tespiti konularında hizmet vermekteyiz.
  • İşverenlere , İş güvenliği mevzuatı gereği işyerinde alınması gereken önlemler , işyerinde bulundurulması zorunlu her türlü materyaller ,  işkazası ve meslek hastalığı gibi  durumlarda izlenecek yöntemler , Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) şirketlerinden alınan  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin takibi ve bu şirketler ile yapılacak sözleşmelerin hazırlanması , İŞKUR tarafından işverenlerden istenen evrakların kontrolü ile düzenlenmesi, işyerinde sağlanacak çalışma koşulları ve işçilik haklarının tespit edilerek doğrulayıcı belgelerin hazırlanması İŞKUR teftişlerinde karşılaşılan idari para cezalarına karşı başvuru yolları , yabancı işçi çalıştırma koşulları ve çalışma izin belgesi talepleri konularında hizmet vermekteyiz.

Hızlı iletisim
  • 0532 597 32 90
  • 0532 597 32 90
  • avyilmaz.cebi@hotmail.com
Kalite ve Güvenin Tek Adresi
Hızlı iletisim