KAT MÜLKİYETİ KANUNU UYGULAMALARI APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

*Apartman & Sitelerin  634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre, hukuka uygun, bir şekilde yönetilmesi sırasında karşılaşılan sorunlar ,

* Kat Malikleri Kurullarının gerçekleştirilmesi anında yaşanan olumsuzluklar,

* İşletme projesi yapımı ve kesinleşmesi aşamasında yaşanan uygunsuzluklar,

*Kat maliklerinin ve kiracıların haklarının sınırları,

*Yönetimlerin/yöneticilerin hak ve yetkileri, ödenmeyen katılım paylarının tahsilat yöntemleri

*Hukuka aykırı davranan kat malikinin tahliyesi,

*Yaşam koşullarına aykırı davrananlara karşı girişilecek hukuki yolların tespiti,

*Apartman & Sitelerin  hesap tutma yöntemleri , hizmet satın alınması, iş yaptırılması ve işçi çalıştırılması sırasında yaşanan hukuka aykırılıkların tespiti ile çözüm önerileri  konularında hizmetlerimiz yanında ,

*Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin yapımı ve uygulanmasında yaşanan sorunlar,

*Kentsel dönüşüm uygulamaları ve doğurduğu uyuşmazlıklar konularında da hizmet vermekteyiz

Hızlı iletisim
  • 0532 597 32 90
  • 0532 597 32 90
  • avyilmaz.cebi@hotmail.com
Kalite ve Güvenin Tek Adresi
Hızlı iletisim