SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA HİZMETLERİMİZ

  • İşverenlerin ve işyerlerinin  mevzuata uyum sağlaması ,  riskleri zamanında ve doğru yönetmeleri , insan kaynaklarında  verimli / uzman  bir planlama yaparak mevzuatta zorunlu görülen  belge/bilgi/doküman ile oluşturulacak işyeri kayıtları  ve çalışan özlük dosyalarının hazırlanarak Kamu kurumlarınca yapılması muhtemel denetimlere  hazırlanmaları , Kamu Kurumlarına yapılacak bildirimlerin süresinin ve içeriğinin takibi , Sosyal Güvenlik mevzuatından kaynaklanan teşvik fırsatlarını yakalayabilmeleri , çalışanların taleplerine uygun karşılıklar üretmeleri , aleyhlerine başlatılan İdari para cezaları , resen tahakkuk uygulamaları gibi hukuki girişimler sırasında izlenecek yolun tespiti konularında hizmet vermekteyiz.

  • Çalışanların Sosyal Güvenlik ve İş hukuku mevzuatından kaynaklanan haklarının bildirilmesi , başvuru ve takip yöntemlerinin kararlaştırılması , avantajlı emeklilik ve borçlanma koşullarının tespiti , işkazası ve maluliyet hallerindeki haklarının kullanılması yönteminin belirlenmesi, Bildirilmeyen çalışma sürelerinin tespiti (hizmet tespiti)  şikayeti ve davası koşulları , sağlık uygulamalarında karşılaşılan engellerin aşılması gibi hizmetler örnek uygulamalar ve başvuru yöntemleri ile belirlemek konularında hizmet vermekteyiz.

Hızlı iletisim
  • 0532 597 32 90
  • 0532 597 32 90
  • avyilmaz.cebi@hotmail.com
Kalite ve Güvenin Tek Adresi
Hızlı iletisim